Skip to content

Tiedote

Fysioterapia & Kuntoutus -messut

TIEDOTE 29.9.2022

Hyvä Ikä 2022 ja Fysioterapia ja Kuntoutus 2022 -tapahtumat päätökseen

Helsingin Messukeskuksessa 28.–29.9 järjestetyt Hyvä Ikä ja Fysioterapia & Kuntoutus -tapahtumat tarjosivat tuoreita näkökulmia vanhustyön ja kuntoutuksen palveluihin, välineisiin ja laitteisiin.

Kiinnostavaa sisältöä tarjoiltiin niin fysioterapia-alan ammattilaisille ja kuntoutujille kuin vanhusten parissa työskenteleville ja ikäihmisille. Tapahtumat keräsivät kahden päivän aikana Helsingin Messukeskukseen noin 3100 kävijää.

Fysioline Oy esitteli messuosastollaan kuntoutusteknologiaa ja kertoi lavaesityksessään kävelyrobotilla harjoittelun tuloksista. Tuotepäällikkö Marjo Jännes-Malmin mielestä Hyvä Ikä ja Fysioterapia & Kuntoutus -ovat hyvä tapahtumacombo.

– Olemme tavoittaneet fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja alan opiskelijoita sekä aivan tavallisia kuntoutjia, joita kiinnostaa, mistä tällaista kuntoutusta voi saada. Toivoisin, että yhä isompi joukko kävijöitä löytäisi takaisin tapahtumiin, sillä messujen ehdoton vahvuus on se, että laitteita pääsee itse kokeilemaan.

Kuva Fysiolinen messuosastolta, missä messukävijöitä opastetaan kuntoutuslaitteiden käytössä

Fysioterapia & Kuntoutus ja Hyvä Ikä 2022 Helsingin Messukeskuksessa. 28.09.2022. Helsingin Messukeskus/Kimmo Brandt

Esillä asumisen ratkaisut ja sote-uudistus

Ikääntyvien asumisen toiveet ja ratkaisut olivat messuilla laajasti esillä, ja asiantuntijoiden mukaan niitä kannattaa miettiä ajoissa jo ennen eläkkeelle siirtymistä.

– Kodin turvallisuuden ja esteettömyyden lisäksi tulee tarkastella palvelujen saavutettavuutta. Kannattaa pohtia, millainen on itselle tärkeä asuinympäristö ja mistä mielekkään elämän tukipilarit koostuvat, totesi messuilla esiintynyt Vanhustyön keskusliiton asuntojen korjausneuvoja Nina Leino.

Monen ikääntyneen koti kaipaa remonttia sekä esteettömyyden parantamiseksi että asunnon arvon säilyttämiseksi. Kokemusasiantuntija Risto Kangas-Ikkala totesi, että Suomessa ei vielä ole herätty esteettömään omakotirakentamiseen. Tarvitaan apua ja neuvontaa. Monikaan ei esimerkiksi tiedä, että asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta voi saada korjausavustusta 65 vuotta täyttäneiden vakinaisen asunnon korjaamiseen. Korjausavustus on tulo- ja varallisuussidonnainen.

Messuilla puhuneen THL:n kehittämispäällikkö Kirsi Sihvon vastuualueena on iäkkäiden palvelujen kehittäminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

– Sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja ja siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. On tärkeää, että iäkkäiden hyvinvoinnissa huomioidaan aina myös sosiaalinen näkökulma, hän sanoi.

Sihvo esitteli Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa yhdessä kuntoutuksen kehittämispäällikön Heli Valkeisen kanssa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman yhtenä kehittämiskohteena on toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Teknologia kuntoutuksen tukena

Tämän päivän kuntoutuksessa pelillisyys, virtuaalitodellisuus ja robotit tarjoavat uusia toimintamahdollisuuksia kasvavaan digitalisoituvaan palveluntarpeeseen. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutin asiantuntijat esittelivät alan tuoretta tutkimustietoa. Etäkuntoutus sekä erilaiset terveysteknologiset ratkaisut luovat uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua kuntoutukseen, ryhmätoimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Messuilla esiintynyt väitöskirjatutkija Maarit Janhunen Jyväskylän yliopistosta on perehtynyt polven keinonivelleikkauksesta toipuvien pelillistettyyn kuntoutukseen.

– Peli ohjaa omalla tarinallaan harjoitusta eteenpäin ja voi sisältää neuvontaa, jolla ohjataan tekemään harjoitus oikein. Tutkimuksissa on havaittu, että peliharjoittelulla voi myös parantaa tasapainoa, vaikuttaa muistitoimintoihin, mielialaan, painonhallintaan tai yleiseen elämänlaatuun.

Työn ja palvelujen kehittäminen hyvinvointialueilla tärkeää

Toimittaja Riku Rantalan moderoima Hyvän työn tekijät -paneelikeskustelu vanhustyöstä nosti esille kolme ajankohtaista teemaa. Minkälainen on hyvä vanhustyön työpaikka, miten hyvinvointialueet tulevat vaikuttamaan vanhustyöhön, ja minkälaiset ovat meidän suomalaisten ikäasenteet.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n neuvottelupäällikkö Anna Kukka muistutti, että Suomessa on tällä hetkellä osaajapula, mutta se ei tarkoita, että koko ala on huonolla tolalla. Professori Teppo Kröger nosti esille lisäresurssien tärkeyden. Mervi Flinkman Tehy ry:stä kannusti haastamaan ensi vuonna kansanedustajaehdokkaita sote-alan rahoituksesta.

Panelistit jakoivat saman ajatuksen: Ei riitä, että hyvinvointialueiden rakenteet laitetaan uusiksi, myös työn ja palvelujen kehittäminen on tärkeää.

Helppy Oy:n liiketoimintajohtaja Isa Kaipainen toi yksityisen työnantajapuolen näkökulman keskusteluun ja piti tärkeänä, että kuntien tarjonnan lisäksi on tarjolla yksityisiä palveluja, joko ennen kuin henkilö pääsee kunnan palvelujen piiriin tai kunnan palvelujen lisäksi.

Hyvän työn tekijät -panelistit messulavalla keskustelemassa

Kuvassa vasemmalta: Mervi Flinkman, Anna Kukka, Teppo Kröger, Isa Kaipainen ja Riku Rantala. 29.09.2022. Helsingin Messukeskus/Kimmo Brandt

Vuoden Fysioterapeutti on Marko Grönholm

Suomen Fysioterapeutit ry ja Tempur Sealy Suomi Oy palkitsevat vuosittain fysioterapia-alan innovatiivisen esikuvan ja vaikuttajan. Tänä vuonna Vuoden Fysioterapeutti -tittelin sai Marko Grönholm, joka työskentelee Terveystalossa Turussa. Häntä inspiroivat motorinen oppiminen, liikevariaatiot sekä liikkumisstrategiat ja -tavat. Grönholm tekee tiivistä yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten, eritoten ortopedien kanssa. Hän tuo ammattikuntaa positiivisesti esille ja vie viestiä myös lääkärikuntaan. Viestintäkanavien runsas seuraajakunta kertoo isosta kiinnostavuudesta.

Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen kuvailee Grönholmia innostusta huokuvaksi alan arvostetuksi ammattilaiseksi.

– Grönholm tekee moniammatillista yhteistyötä ja tuo uusia motivoivia tapoja harjoitteisiin. Hän kuuntelee herkällä korvalla, jakaa auliisti tietoa ja puhuttelee niin opiskelijoita kuin kokeneita kollegoja ilman vastakkain asettelua.

Kuvassa : Tempurin Valtteri Nyyssölä, vuoden fysioterapeutti 2022 Marko Grönholm ja Suomen Fysioterapeutit liiton puheenjohtaja Tiina Mäkinen

Kuvassa vasemmalta: Tempurin Valtteri Nyyssölä, vuoden fysioterapeutti 2022 Marko Grönholm ja Suomen Fysioterapeutit liiton puheenjohtaja Tiina Mäkinen. 28.09.2022. Helsingin Messukeskus/Kimmo Brandt

Tapahtumat seuraavan kerran syksyllä 2024

Seuraavan kerran Hyvä Ikä ja Fysioterapia & Kuntoutus -tapahtumat pidetään 2.-3.10.2024 Helsingin Messukeskuksessa.

 

Lisätietoja:
Tomi Niemi, toimitusjohtaja, Expomark Oy, p. 040 765 6248, tomi.niemi@expomark.fi

Median palvelut: Taina Hiekkataipale, tuottaja, Expomark Oy, p. 040 550 5950, taina.hiekkataipale@expomark.fi

hyvaika.fi #hyväikä #hyvaika
fysioterapiamessut.fi
#fysioterapiamessut #fysiokuntoutus

Kuvia tapahtumasta vapaasti median käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com