29.9.2022 13:00 - 13:55 · Fysioterapia ja Kuntoutus -stage · Fysioterapia & Kuntoutus

Teknologia näyttöön perustuvassa kuntoutuksessa – Vaikuttavuus ja merkityksellisyys

Kuntoutuksessa pelillisyys, virtuaalitodellisuus ja robotit tarjoavat uusia toimintamahdollisuuksia kasvavaan digitalisoituvaan palveluntarpeeseen. Etäkuntoutus sekä erilaiset terveysteknologiset ratkaisut ovat luoneet uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua kuntoutukseen, ryhmätoimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Millaisia kokemuksia kuntoutujilla ja ammattilaisilla on kuntoutuksen digitalisoitumisesta? Entä millaista näyttöä on uusien menetelmien vaikuttavuudesta?

Esityksessä avataan tutkimustuloksia ja kerrotaan näiden varsin ajankohtaisten kuntoutusratkaisujen mahdollisuuksista.

Maarit Janhunen
Väitöskirjatutkija,TtM, ft (AMK)
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Marjo-Riitta Anttila
Väitöskirjatutkija,TtM, sh (AMK)
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Eeva Aartolahti
Vanhempi tutkija, TtT, ft (AMK)
Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sari Honkanen
Koordinaattori, TtM, ft (AMK)
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

  • Aika: 29.9.2022 13:00 - 13:55
  • Paikka: Fysioterapia ja Kuntoutus -stage
  • Esiintyjät: Maarit Janhunen, Marjo-Riitta Anttila, Eeva Aartolahti, Sari Honkanen