Skip to content

Posterinäyttely

Tapahtumassa ovat esillä seuraavat posterit:

 • Riikka Holopainen, Phoebe Simpson, Arja Piirainen, Jaro Karppinen, Rob Schütze, Anne Smith, Peter O’Sullivan, Peter Kent: Fysioterapeuttien käsityksiä biopsykososiaalisten ft-interventioiden oppimisesta ja implementoinnista TULE-vaivojen hoitoon. Systemaattinen katsaus ja metasynteesi laadullisista tutkimuksista. 
 • Maija Paukkunen, Petteri Oura, Anna-Sofia Simula, Leena Ala-Mursula, Jaro Karppinen: Onko potilaasi koulutuksella väliä? Koulutusalan ja kivun psykososiaalisten tekijöiden yhteys alalsekäkipupotilailla.
 • Marjo-Riitta Anttila, Anne Söderlund, Teemu Paajanen, Heikki Kivistö, Katja Kokko, Tuulikki Sjögren: Biopsychosocial profiles within cardiac patients technology experiences groups: Mixed methonds approach.
 • Pauliina Louhiala-Hänninen, Mikko Julin, Tapani Risto, Heikki Penttilä: 6-0! -kuntojalkapallohanke.
 • Maarit Janhunen, Niina Katajapuu, Vera Karner, Oona Niiranen, Juha Karvanen, Ari Heinonen, Eeva Aartolahti: Effectivness of exergame intervention on walking in older adults: A systematic review and metanalysis.
 • Sari Honkanen, Leena Paakkari, Tuulikki Sjögren, Ari Heinonen, Arja Piirainen, Eeva Aartolahti: Hevosavusteisen kuntoutuksen merkityksllisyys kuntoutujille – Fenomenologinen tutkimus ammattilaisten käsityksistä.
 • Tuulikki Sjögren, Heikki Kivistö, Sanna Köngäs, Hilkka Korpi, Heidi Ruotsalainen, Heidi Siira, Kaisa Saarela, Maria Kääriäinen: Kuntoutuksen ammatillisen kehittymisen haasteet, miksi ja millaisia opiskleijoita hakeutuu monialaisiin ja asiakaslähtöisiin ProKuntoutus-opintoihin?
 • Kristina Mikkonen, Meeri Koivula, Tuulikki Sjögren, Hilkka Korpi, Camilla Koskinen, Monika Koskinen, Heli-Maria Kuivila, Marja-Leena Lähteenmäki, Minna Koskimäki, Hanne Mäki-Hakola, Outi Wallin, Terhi Saaranen, Marjorita Sormunen, Kukka-Maaria Kokkonen, Janette Kiikeri, Leena Salminen, Iina Ryhtä, Imane Elonen, Maria Kääriäinen: Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien osaaminen ja sen kehittäminen.
 • Sanna Paavola: Ikäihmisten osallistumista vahvistava moniasiantuntijuuteen perustuva kotona toteutuva kuntoutus. Toimintatavan kehittäminen Oulukylän kuntoutuskeskuksessa.
 • Tanja Balk, Virpi Vähäkangas: Trans-sensitive physiotherapy in the treatment of body dysphoria.
 • Hilkka Korpi, Heikki Kivistö, Heidi Ruotsalainen, Heidi Siira, Kaisa Saarela, Maria Kääriäinen, Tuulikki Sjögren: Monialaisen ja asiaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus.
 • Marianne Himberg, Salla Lempiäinen, Maijastiina Rekunen, Airi Oksanen: Syöpäpotilaiden liikuntainterventio fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi solunsalpaajahoidon aikana.
 • Marianne Himberg, Elina Jokinen, Sari Artava, Anneli Tuuli, Iida Laine, Maijastiina Rekunen: Rintasyöpäleikkauspotilaan fysioterapiaprosessin kehittäminen TYKS:n fysioterapiayksikössä.
 • Jasmi Latvala: Primitiivirefleksit aikuisilla.
 • Matias Kalliokoski, Eikka Vuorikari: Niskaperäisen huimauksen tutkiminen ja hoito – opas ammattilaisille.
 • Essi Grönlund, Henna Tolvanen: Alaraajan liikenkontrollin häiriöiden esiintyvyys ja harjoittaminen polvikivusta kärsivillä ratsastajilla.
 • Maarit Keskinen: Idiopaattisen skolioosin arviointi yliopistollisissa sairaaloissa Suomessa.
 • Leena Ristolainen, Heikki Hurri, Tage Orenius, Anne Railo-Granfelt, Olli Kuusisto, Antti Tolonen, Anu Seisto, Mark van Gils: Älyrollaattorin käyttö ja solvetuvuus ikäihmisisllä.
 • Paula Tamminen: Etäfysioterapian toimintamallin kehittäminen YTHS:n fysioterapiassa.
 • T Sjögren, M-R Anttila, H Kivistö, V Haapaniemi, T Paajanen, A Piirainen: Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut.
 • Outi Ilves, Tuulikki Sjögren, Hilkka Korpi, Sari Honkanen, Benjamin Waller, Marjo-Riitta Anttila, Aki Rintala, Juha Karvanen, Arja Häkkinen, Eeva Aartolahti: Virtuaalikuntoutus, lisätty todellisuus ja robotiikka: vaikuttavuus ja merkityksellisyys – ROVA-hanke.
 • Mauri Katajisto: Maskun neurologien kuntoutuksen etäkuntoutusmalli.
 • Sirpa Palamaa, Essi Pelttari, Minna Roine: Suoraan fysioterapeuteille – alueellisen TULE-hoitoonohjauksen vaikuttavuus ja toiminnan ohjaus Hyvinkään sairaanhoitoalueella.
 • Sjögren T, Waller B, Köngäs R, Hienonen J, Aalto S, Krohn M, Niemi H, Nousiainen H, Rintala A, Immonen J, Paltamaa J: Fysioterapian vaikuttavuus vaativassa lääkinnällisessä AVH- ja MS_ kuntoutksessa, järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset ja meta-analyysit.
 • Sjögren T, Lahtio H, Holopainen R, Mastola S, Korpi H, Rintala A, Piirainen A: Fysioterapian merkityksellisyys vaativassa lääkinnällisessä AVH- ja MS-kuntoutksessa, järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset ja laadullisten ainosteja metasynteesi.

 

 

Suomen Fysioterapeutit