Skip to content

Koulutuspäivien ohjelma

 

Koulutuspäivien ohjelma | Torstai

Muutokset ohjelmaan vielä mahdollisia. Kaikille yhteiset ohjelmaosiot merkitty oranssilla.

klo PÄÄOHJELMA
Sali 1
RINNAKKAISOHJELMA
Sali 2
Pienryhmätilat
(paikkoja rajoitetusti)
9.00 – 9.30 Koulutuspäivien avaus
9.30 – 10.30 Mikko Patovirta, ft, TtM: Onko meillä ratkaisu?
10.30 – 11.45 Hannu Luomajoki (juontaja), ft OMT, FT, Prof. | Teppo Järvinen, LT, Prof. | ym.: Mitä maksavat liike ja lääke? Mikä lopulta on kallista ja mikä halpaa?
11.45 – 12.30 Juho Korpi, ft, TtM: Epäilys on viisauden alku

Tietoa vai totuuksia: miten tutkimus muuttaa fysioterapiaa?

Joonas Putti, ft: Ota some haltuun – vakuuta ja vaikuta diginä!

(yhteistyössä: Uudenmaan Fysioterapeutit ry)

12.30 – 14.15 Lounastauko
Postereiden esittelyjä
14.15 – 15.45 Sami Tarnanen (juontaja), ft, TtT | Juha Hulmi, LitT, Dos. | Jani Parkkinen, ft: Tiedettyä mutta ei käytettyä. Miksi fyysistä aktiivisuutta hyödynnetään liian vähän? Anu Pollari (juontaja): Teemoina fysioterapeutin suoravastaanotto ja fysioterapeutit kouluilla (osin vielä avoin) klo 14.15 – 16.15
(huom kesto!)
Terhi Pyykönen, ft: Rintasyöpäpotilaan fysioterapia
(yhteistyössä: Uudenmaan Fysioterapeutit ry)
15.45 – 15.55 Voimaa arkeen – Meillä on ratkaisu!

(Kumppanipuheenvuoro: HUR Oy)

16.00 – 16.30 Avajaisdrinkit
16.30 – 18.00 Juho Korpi (juontaja), ft, TtM | Jussi Kurronen, ft | Jukka Aho, ft OMT | Riikka Holopainen, ft, TtM | Mikko Lausmaa, ft OMT | ym.: Nyt murretaan myyttejä!

Uskomuksia ja näkemyksiä fysioterapian ilmiöistä. Aiheina: ergonomia, tutkimisen luotettavuus, ryhti ja havainnointi, syvien lihasten harjoittelu.

18.00 -> The bar is open.

Jää hetkeksi koulutuspäivien aulaan verkostoitumaan ja jatkamaan hyvää keskustelua ohjelman jälkeen kollegoiden kanssa lasillisen äärellä.

 

Koulutuspäivien ohjelma | Perjantai

Muutokset ohjelmaan vielä mahdollisia. Kaikille yhteiset ohjelmaosiot merkitty oranssilla.

klo PÄÄOHJELMA
Sali 1
RINNAKKAISOHJELMA
Sali 2
Pienryhmätilat
(paikkoja rajoitetusti)
9.30 – 10.30 Ulrika Björkstam, valmentaja, kirjailija: Voimavarana toivo
10.30 – 11.15 Riikka Holopainen, ft, TtM | Mikko Lausmaa, ft OMT: Sanoilla on väliä. Hyödynnä plaseboa, vältä noseboa!
11.20 – 12.15 Antti Merilehto, tietokirjailija: Tekoäly työkaverina Netta Viitala, ft: Toiminnalliset hengityshäiriöt

Teoriatietoa toiminnallisista hengityshäiriöistä sekä käytännön harjoittelua pohjautuen kokemukselliseen oppimiseen.

(yhteistyössä: Psyfy ry)

12.30 – 14.00 Lounastauko
Postereiden esittelyjä
14.00 – 15.00 Kirsti Niskala, ft: Sisäinen ergonomia työssä jaksamisessa.

Lyhyt tutustuminen fysioterapeuttiseen kehotietoisuutta edistävän Basic Body Awareness -terapian (BBAT) lähtökohtiin ja vaikutuksiin sekä BBAT-liikkeisiin.

(yhteistyössä: Psyfy ry)

Tuulikki Sjögren, TtT, LitM, KM, ft | ym.: Vaikuttavuus ja merkityksellisyys AVH- ja MS-kuntoutujan fysioterapiassa.

(yhteistyössä: Sanfy ry)

Tila 1:
Karla Pesonen-Wilkman, ft: Miksi pyrkiä ratkaisemaan pienen lapsen sensomotorisen kehityksen pulmia – fysioterapeutin näkökulma liikkumaan oppimiseen(yhteistyössä: Lasten Fysioterapia ry)Tila 2:
Niklas Särkilahti, ft OMT: Kliinisellä päättelyllä kohti asiakaskeskeistä fysioterapiaa(yhteistyössä: Somty ry)
15.10 – 16.15 Katri Saarikivi, aivotutkija, PsM: Miltä näyttää aivojen työpäivä?

Muutokset ohjelmaan ja aikatauluun mahdollisia.