Skip to content

Kumppaniblogit | Physiotools

Neljä syytä, miksi kirjallisten ohjeiden antaminen kannattaa

Tutkimusten — ja maalaisjärjen — mukaan kuntoutuksen lopputulokseen vaikuttaa se, kuinka hyvin asiakas on toteuttanut sovittua suunnitelmaa eli sitoutunut kuntoutukseen. Ikävä kyllä tutkimusten mukaan 2/3 asiakkaista ei noudata fysioterapeutin antamia kotiharjoittelu- ja itsehoito-ohjeita ja syitä heikkoon sitoutumiseen on useita. Fiksulla suunnittelulla ja asiakkaan huomioimisella asiakkaan omatoimista harjoittelua voi kuitenkin tukea. Alla 4 esimerkkiä haasteista, joihin kirjallisilla ohjeilla voi pyrkiä vaikuttamaan.

1. Kirjalliset yksilöidyt ohjeet ja neuvot auttavat muistamaan tärkeimmän

Asiakas saa vastaanotolla paljon uutta tietoa kipuunsa tai ongelmaansa liittyen. Tutkimusten mukaan kuitenkin iso osa tiedosta unohtuu. Stressi ja ahdistus, kipu, uskomukset ja tietysti muistihäiriöt ja se kuinka uutta asiaa tieto on asiakkaalle vaikuttavat siihen, kuinka hyvin hän muistaa keskustellut asiat ja sovitut ohjeet vastaanoton jälkeen. On täysin ymmärrettävää, että kun esimerkiksi kipu ja huoli vie osan keskittymiskyvystä, voi olla vaikea muistaa mitä kaikkea fysioterapeutti on kertonut kipuun vaikuttavista ja ylläpitävistä tekijöistä, harjoitteiden tärkeydestä, tavoitteista ja tekniikoista sekä muista itsehoitoon liittyvistä seikoista. Harjoiteohjeet kannattaa siis antaa kirjallisina, mutta harjoitteiden lisäksi ohjeisiin olisi suositeltavaa kirjata myös ne tärkeimmät neuvot, jotka haluat asiakkaan varmasti muistavan, kun hän lähtee vastaanotoltasi.

2. Auta itsevarmuuden rakentamisessa

’Self-efficacy’ eli kyky luottaa omaan pystyvyyteen on vahvasti yhteydessä asiakkaan kykyyn sitoutua kuntoutukseen ja harjoitteluun. Liian korkeilta tuntuvat tavoitteet esimerkiksi harjoitekertojen suhteen, liian monimutkaisilta tuntuvat harjoitteet, pelko harjoitteluun ja siihen liittyvään kipuun liittyen voivat toimia esteenä kuntoutukseen sitoutumiselle. Monesti kuntoutuksen alussa asiakkaalle olisi hyvä antaa mahdollisuus onnistua ja kokemus siitä, että hän pystyy ottamaan tilanteen hallintaansa. Älä siis heitä asiakasta syvään päätyyn käyttämällä valmiita yleisiä harjoitusohjelmia, vaan sopikaa yhdessä asiakkaan kanssa hänelle sopiva määrä juuri hänelle sopivia harjoitteita. Kun asiakkaan itseluottamus kohenee, myös harjoittelun vaativuutta voidaan hiljalleen lisätä. Asiakkaan itseluottamuksen tukemisesta voi olla myös pitkäaikaista hyötyä, sillä kyky luottaa omaan pystyvyyteen auttaa myös pidempiaikaisissa elämäntapamuutoksissa. Emmehän halua, että asiakas lopettaa liikkumisen ja itsestään huolehtimisen kuntoutusjakson päätyttyä!

3. Auta omaseurannassa

Harjoituspäiväkirjan käyttäminen ja muu omaseuranta on tutkimusten mukaan yksi tapa lisätä aktiivisuutta. Antamalla asiakkaallesi harjoituspäiväkirjan tai muun oman aktiivisuuden seuraamiseen sopivan keinon harjoitusohjelman mukana tuet asiakkaan vastuun ottamista omasta tekemisestä. Alussa perinteinen harjoituspäiväkirja tai tekemisen digitaalinen seuranta, esimerkiksi käyttämällä Physiotools Traineria, saattavat lisätä aktiivisuutta ulkoisen paineen takia. Se saattaa auttaa epävarmaa asiakasta huomaamaan, että on mahdollista ottaa itsenäisesti vastuuta kuntoutuksesta ja onnistua siinä.

4. Vähennä epävarmuutta

Asiakas saattaa muistaa harjoitteet, joita hänen toivotaan kotona tekevän. Hän saattaa kuvan ja tekstin avulla osata tehdä harjoitteen oikein, mutta on silti epävarma osaamisestaan. Tällainen epävarmuus on tutkimuksissa tunnistettu yhdeksi esteeksi noudattaa fysioterapeutin antamia ohjeita. Iäkkäille suunnatun kyselyn tulosten mukaan harjoitteen mallinnus videon avulla antoi varmuutta matkia liikettä, joten ohjeiden antaminen videomuodossa saattaa olla merkityksellistä monelle asiakkaalle. Asiakkaan yksilöllisen mieltymyksen tulisi määritellä se, minkälaisessa muodossa kirjallinen harjoitusohjelma tulisi hänelle tarjota. Tutkimusten perusteella ikä ei ole este teknologian käytössä kuntoutuksen tukena, joten myöskään iän perusteella ei kannata tehdä oletuksia siitä, millaisessa muodossa kirjalliset ohjeet asiakkaalle kannattaa tarjota.

Kirjoittaja:
Marleena Rossi, TtT, ft. Physiotools Oy


Blogitekstit ovat Fysioterapia & kuntoutus -tapahtuman kumppaniyritysten itse tuottamia tekstejä, joiden aihealue on ollut heidän vapaasti valittavissaan.