Skip to content

Kumppaniblogit | Diarium ja NavisechHealth

Datan hyödyntäminen kuntoutustoiminnan kehittämisessä ja kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden mittaamisessa

Diarium on Suomen suosituin fysioterapeuteille suunniteltu potilastieto- ja laskutusohjelma. Sitä käyttävät niin ammatinharjoittajat kuin isommat kuntoutusalan yrityksetkin. Diarium-ohjelma toimii päivittäin tuhansien fysioterapeuttien työkaluna. Se on ollut käytössä jo yli 10 vuoden ajan.

Diariumin käyttäjämäärä on kasvanut valtavasti vuosien varrella ja samalla ohjelmaa on kehitetty koko ajan eteenpäin. Vuonna 2020 uutena lisäyksenä palveluvalikoimaan tulivat tiedolla johtamisen palvelut.

Navisec Health on Kelan suosittelema etäkuntoutusalusta. Palvelu mahdollistaa reaaliaikaisen ja ajasta riippumattoman etäkuntoutuksen sekä tietokoneella että mobiililaitteilla.

Navisec Healthin avulla terapeutti voi osallistaa asiakkaita kuntoutukseen erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla. Navisec Healthin tehtävä onkin etäkuntoutusalustana tarjota mahdollisuus monipuoliseen ja laadukkaaseen kuntoutukseen, myös etänä. Työnkulkua sujuvoittavat esimerkiksi tietoturvallinen asiakasviestintä, sähköiset lomaketäytöt, virtuaalinen harjoitepankki sekä automaattiset raportoinnit.

Navisec Healthin lomakkeilla terapeutti pystyy erittäin kätevästi keräämään dataa asiakkaistaan ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Raportointityökalu puolestaan havainnollistaa automaattisesti lomakkeiden keräämät tiedot, ja mahdollistaa tarkemmat yhteenvedot asiakasryhmittäin. Nämä tiedot voidaan sitten säilyttää Diariumissa ja terapeutti voi hyödyntää niitä toimintansa kehittämisessä. Datan hyödyntäminen saattaa kuitenkin olla hankalaa ilman oikeita työkaluja ja oikeanlaista osaamista.

Tiedolla johtamisen palvelut tarjoavat apua potilastieto-ohjelman datan hyödyntämiseen. Palveluiden ytimen muodostaa helppokäyttöinen visuaalinen ja vuorovaikutteinen online-raportointityökalu. Yhdistämällä käyntien, laskutuksen sekä asiakassegmenttien tiedot tarjoamme kattavan ja ajantasaisen analyysin yrityksesi ja palveluidesi suorituskyvystä. Tarjoamme vaivattoman tavan tarkastella muun muassa palvelujen tuotantoa valitulla ajanjaksolla, asiakasryhmiä, terapiamuotoja ja verrata eri palvelujen kehitystä asetettuihin tavoitteisiin.

Haluamme luoda asiakkaidemme kanssa pitkäaikaisia yhteistyösuhteita, joissa yhdessä opimme ja kuljemme matkaa kohti tiedolla johdettua kuntoutusta. Tavoitteenamme on tarjota terapeuteille parhaat mahdolliset työkalut kuntoutuksen kehittämiseen ja auttaa heitä tarjoamaan loistavia kuntoutuspalveluita asiakkaille.

 


Blogitekstit ovat Fysioterapia & kuntoutus -tapahtuman kumppaniyritysten itse tuottamia tekstejä, joiden aihealue on ollut heidän vapaasti valittavissaan.