-

Kävelyrobotti 660×350

Kuva: Validia, Indego kävelyrobotin päälle pukeminen