-

Kävelyrobotti 1200×628

Kuva: Validia, kävelyrobotti Indegon päällepukeminen